Khóa học Đặt đơn

Đặt đơn

Chuyển khoản qua

14020234384027 Techcombank chi nhánh Hà Thành

0541001691041 Vietcombank chi nhánh Thăng Long

Chủ TK: Đồng Quốc Vương

Sau khi chuyển khoản kết bạn với thầy Đồng Quốc Vương ( facebook.com/vuongdq1984 ) để đượckích hoạt khóa học và được thêm vào group hỗ trợ

www.ecommaster.vn


Giảng viên


Đồng Quốc Vương
Đồng Quốc Vương

Facebook: fb.com/vuongdq1984/

Giới thiệu Thử Thách #Shopee Automation 2020
Đăng ký tham gia: http://ecommaster.vn/
Thử thách: http://bit.ly/thuthachshopee


Câu hỏi thường gặp


Khi nào khóa học bắt đầu và kết thúc?
Khóa học bắt đầu ngay bây giờ và không bao giờ kết thúc! Đây là một khóa học trực tuyến hoàn toàn tự thực hiện - bạn quyết định khi nào bạn bắt đầu và khi nào bạn kết thúc.
Tôi có quyền truy cập vào khóa học bao lâu?
Làm thế nào để truy cập khóa học trọn đời? Sau khi đăng ký, bạn có quyền truy cập không giới hạn vào khóa học này bao lâu tùy thích - trên bất kỳ và tất cả các thiết bị bạn sở hữu.
Nếu tôi không hài lòng với khóa học thì sao?
Chúng tôi sẽ không bao giờ muốn bạn không hạnh phúc! Nếu bạn không hài lòng với giao dịch mua hàng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi trong 30 ngày đầu tiên và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho bạn.

Bắt đầu bây giờ