Shopee Automation 2020

Thử thách 30 ngày thành công với Shopee Automation 2020

   Xem giới thiệu

Phương Pháp Hiệu Quả Nhất Để Xây Dựng Một Hệ Thống Bán Hàng Trên Sàn TMĐT Shopee Hiệu Quả Một Cách Bài Bản, Có Thể Nhân Bản Được, Cho Dù Bạn Là Người Mới Bắt Đầu Hoặc Là Người Đã Có Kinh Nghiệm...

THAM GIA THỬ THÁCH 30 NGÀY THÀNH CÔNG VỚI SHOPEE AUTOMATION 2020...

  • Trực tiếp cùng Đồng Quốc Vương - Top Seller nghành hàng Thời Trang, Túi Ví, Giày Dép, Phụ Kiện & Làm Đẹp
  • Thường xuyên được Shopee liên hệ cho các chương trình Marketing và các chương trình Flash Sale
  • Tham gia vào cộng đồng học viên Ecom Master update kiến thức trọn đời


Giảng viên


Đồng Quốc Vương
Đồng Quốc Vương

Facebook: fb.com/vuongdq1984/

Giới thiệu Thử Thách #Shopee Automation 2020
Đăng ký tham gia: http://ecommaster.vn/
Thử thách: http://bit.ly/thuthachshopee


Chương trình đào tạoBắt đầu bây giờ